Kompensacija už priemones

Nuo 2022 m. vasario 1 d. įsigaliojo nauja tvarka dėl kompensacijų už įsigytas regos, komunikacijos ir sensorikos technines pagalbos priemones.

Žemiau pateikiama ištrauka iš Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto įsakymo „Dėl asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“

Kompensuojamos komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonės, jų naudojimo laikas, kompensacijų dydžiai ir jų skyrimo sąlygos

5. Asmuo turi teisę gauti kompensaciją už įsigytus:
5.1. alternatyviąsias ir komunikaciją palengvinančias priemones:
5.1.1. kalbinį dialoginį įtaisą – vieną kartą per 4 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.1.2. Neteko galios nuo 2022-09-13
Papunkčio naikinimas:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.1.3. pažintinių funkcijų lavinimo programinę įrangą – vieną kartą per metus iki 220 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
5.1.4. alternatyviosios komunikacijos programinę įrangą – vieną kartą per 2 metus iki 100 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.1.5. bendravimo paveikslėlių rinkinį – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.2. kompiuterių ir elektroninės įrangos įvesties ir išvesties įtaisus:
5.2.1. pelę – vieną kartą per 3 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
5.2.2. klaviatūrą – vieną kartą per 3 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
5.2.3. kompiuterio valdymo įtaisą – vieną kartą per 3 metus iki 1 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.2.4. kompiuterinės kalbos įrangą (kalbos sintezatorių) – vieną kartą per 3 metus iki 150 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
5.2.5. mobiliojo ryšio telefoną – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.2.6. planšetinį (delninį) kompiuterį – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.3. pavojaus signalų, nurodymo, priminimo ir signalizavimo priemones:
5.3.1. tablečių dozatorių – vieną kartą per 4 metus iki 15 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.3.2. laikmatį laikui planuoti – vieną kartą per 4 metus iki 55 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.3.3. išmanųjį laikrodį – vieną kartą per 3 metus iki 130 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.4. balansavimo priemones:
5.4.1. batutą (lauko arba vidaus) – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.4.2. balansavimo lentą ir (ar) pagalvėlę, ir (ar) platformą, ir (ar) laiptelius, ir (ar) ritinį, ir (ar) kamuolį (toliau – balansavimo įrenginiai) – vieną kartą per 3 metus iki 350 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų balansavimo įrenginių skaičiaus);
5.4.3. gimnastikos (aktyvumo) sienelę – vieną kartą per 5 metus iki 400 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.5. pasunkintas ir judesius varžančias (spaudžiančias) priemones:
5.5.1. antklodes ir (ar) užklotus – vieną kartą per 3 metus iki 250 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų antklodžių ir (ar) užklotų skaičiaus);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.5.2. liemenę – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų liemenių skaičiaus);
5.5.3. apykakles (šalikus) – vieną kartą per 3 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.5.4. Neteko galios nuo 2022-09-13
Papunkčio naikinimas:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.5.5. kūno kojines (maišus) – vieną kartą per 2 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.6. vaizdinės stimuliacijos ir (ar) nusiraminimo priemones:
5.6.1. šviesų projektorių – vieną kartą per 5 metus iki 700 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.6.2. šviesos pluoštus ir (ar) tunelius – vieną kartą per 5 metus iki 700 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.6.3. šviesos lentą arba šviesos stalą – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.6.4. burbulų vamzdį arba burbulų sienelę – vieną kartą per 5 metus iki 1 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.6.5. lovos tentą su apšvietimu – vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.7. lietimo ir taktilines priemones:
5.7.1. smėlio ir (ar) vandens stalą arba smėlio ir (ar) vandens antstalį – vieną kartą per 4 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.7.2. Neteko galios nuo 2022-09-13
Papunkčio naikinimas:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.7.3. taktilinius rėmelius – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.7.4. veiklos lentą ir (ar) veiklos sienelę – vieną kartą per 4 metus iki 400 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų veiklos lentų ir (ar) sienelių skaičiaus);
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.8. masažuoklius ir (ar) vibracines priemones:
5.8.1. vibracines pagalves – vieną kartą per 2 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.8.2. kramtukus ir (ar) burnos motorikos lavinimo priemones – vieną kartą per 2 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų kramtukų ir (ar) burnos motorikos lavinimo priemonių skaičiaus);
5.8.3. masažinį vonios kilimėlį – vieną kartą per 4 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.9. supimo priemones:
5.9.1. vidaus ar lauko hamaką – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;
5.9.2. vidaus ar lauko sūpynes arba sūpynių juostą – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
Papunkčio pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650
5.10. saugumą užtikrinančias priemones:
5.10.1. įvairius saugumo ir (ar) prilaikymo diržus – vieną kartą per 3 metus iki 80 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų saugumo ir (ar) prilaikymo diržų skaičiaus);
5.10.2. automobilinę kėdutę – vieną kartą per 4 metus iki 1 800 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;
5.10.3. kepures (šalmus) – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.11. garsą slopinančias ar skatinančias priemones:
5.11.1. garsą slopinančias ausines – vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.11.2. interaktyvųjį kubą ir grotuvą – vieną kartą per 5 metus iki 600 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.11.3. spalvotus interaktyviuosius mygtukus – vieną kartą per 5 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;
5.11.4. mokomąjį robotuką – vieną kartą per 5 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos.
6. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:
6.1. pelę arba kompiuterio valdymo įtaisą;
6.2. klaviatūrą arba kompiuterio valdymo įtaisą;
6.3. mobiliojo ryšio telefoną arba planšetinį (delninį) kompiuterį;
6.4. batutą (lauko arba vidaus) arba gimnastikos (aktyvumo) sienelę;
6.5. taktilinius rėmelius arba veiklos lentą ir (ar) sienelę;
6.6. šviesų projektorių arba šviesos pluoštus ir (ar) tunelį, arba burbulų vamzdį, arba burbulų sienelę;
6.7. vidaus ar lauko hamaką arba vidaus ar lauko sūpynes ar sūpynių juostą;
6.8. interaktyvųjį kubą ir grotuvą arba spalvotus interaktyviuosius mygtukus, arba mokomąjį robotuką;
6.9. šviesos lentą arba šviesos stalą, arba smėlio ir (ar) vandens stalą, arba smėlio ir (ar) vandens antstalį.
Punkto pakeitimai:
Nr. A1-598, 2022-09-12, paskelbta TAR 2022-09-12, i. k. 2022-18650

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.

Artimiausiu metu su Jumis susisieksime pateiktais kontaktais.

Jūs sėkmingai susisiekėte.